Telefon: 0522-290 60   Mail:  info@blackhill.se

DESIGN, MILJÖ & HÅLLBARHET
- HAND I HAND

Hem / Miljö & CSR

Black Hill är ett varumärke med höga kvalitetskrav och finns i produktsegmenten väskor, ryggsäckar, kepsar och mössor. 

Vi designar alltid våra produkter med användarens behov i fokus och hög funktionalitet är en självklarhet för oss. Innovativa lösningar, god design och snygga detaljer har varit vårt signum ända sedan starten 1983. Vi jobbar hela tiden med produktutveckling och alla våra produkter är designade av vårt erfarna designteam i Sverige. Hållbarhet och miljö är otroligt viktigt för oss och vi ser att vi har ett stort ansvar i vårt arbete. Därför testas våra produkter noggrant för att säkerställa att de lever upp till våra krav på kvalitet, hållbarhet och miljövänlighet.
Tillsammans med våra producenter tillverkar vi produkter med smarta lösningar som ska fungera som ett bekvämt hjälpmedel i vardagen. Våra produkter ska hålla för att användas flitigt under en lång tid för att på så sätt vara ett hållbart val som tar hänsyn till miljö och människa. 
Vi hjälper även våra kunder med specialdesign – från idé till färdig produkt och kan även ta fram noggrant utvalda tradingprodukter.

ANSVARSTAGANDE OCH FÖRBÄTTRINGAR INOM CSR
En viktig del i vårt arbete är det sociala ansvaret och vi har valt att arbeta med regioner där detta ligger på en hög nivå. Det är för oss en fullständig självklarhet att arbetsförhållanden ska vara goda, att lokala lagar ska följas och att ersättningar ligger på en korrekt nivå och att det absolut inte får förekomma något barnarbete. Vi arbetar också aktivt med att påverka och förbättra arbetsförhållandena, arbetsmiljön och ersättningsnivåerna för arbetarna i de fabriker vi samarbetar med och har under de senaste åren haft en mycket god utveckling där arbetarnas position stärkts. Genom vår uppförandekod hjälper vi också våra producenter och samarbetspartners att själva bli bättre i detta arbete.

FÖRTROENDE OCH GODA SAMARBETEN
För att säkerställa att våra krav och önskemål följs genomför vi regelbundet så kallade Social– and Ethical Audits som är inspektioner utförda av tredjepartsinspektörer på fabrikerna vi jobbar med. Vi är även själva på plats ungefär två gånger om året för att personligen kunna följa utvecklingen och upprätthålla nära och goda samarbeten med ett ömsesidigt förtroende.

MILJÖ, GREEN LINE OCH REACH
Vi har lång erfarenhet av import ifrån Asien och tillsammans med våra leverantörer jobbar vi med att hitta och utveckla produktionsmetoder, hantering och tillverkning av material så att de ska ha så liten negativ påverkan på vår miljö som möjligt. Vår ambition är att det ska vara lätt för våra kunder att hitta hållbara produkter tillverkade av miljövänliga material som kan användas under lång tid. Slit och släng gillar vi inte!

Vi ligger också långt fram gällande miljövänliga material. Alla Black Hill-produkter är tillverkade i enlighet med EU-förordningen REACH bilaga XVII, som anger regler för varor.

Med GREEN LINE-produkter går vi steget längre och producerar varorna fria från samtliga SVHC (*) – kemikalier som vid produktionstillfället återfinns på den så kallade ”Kandidatlistan” i REACH. Detta innebär att GREEN LINE produkter är extra skonsamma för miljön. Man skulle kunna jämföra det med att välja krav/ekologisk mjölk istället för vanlig mjölk, alltså ett medvetet val för att värna vår miljö. Väljer du en GREEN LINE-produkt är du också med och värnar lite extra om miljön! Samtliga material till våra GREEN LINE-produkter specialtillverkas och laboratorietestas för att säkerställa att inga otillåtna mängder av SVHC (*)- kemikalier finns i dessa innan de används i produktionen. (*) Substances of Very High Concern

RPET
Vi människor förbrukar idag mycket mer av jordens resurser än vad den klarar av att återskapa. För att begränsa denna förbrukning tillverkar vi idag väskor och kepsar i material som tagits fram genom att återvinna plast från bl.a. PET flaskor.

FAIRTRADE
Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

LYOCELL
Lyocell tillverkas av cellulosa som är ett växtbaserat material från naturen. Tillverkningsprocessen är miljövänlig, mycket bättre än för exempelvis bomull.

SEAQUAL INITIATIVE
Black Hill har tagit det medvetna beslutet att stödja SEAQUAL INITIATIVE.  SEAQUAL® YARN är en innovativ tråd tillverkad av återvunnen ma­rin plast. SEAQUAL INITIATIVE samarbetar med havsstädningspro­gram runt om i världen för att ge värde åt det avfall de återvinner. Enligt mottot "en mans skräp är en annan mans skatt" har SEAQU­AL INITIATIVE investerat många år i forskning och organisation, för att i slutändan föra ut en ny och extremt högkvalitativ polyesterfi­ber, som härstammar från havet, på textilmarknaden.

BSCI
BSCI (The Business Social Compliance Initiative) är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden. De flesta av våra leve¬rantörer har en godkänd BSCI audit.

SA8000
När vi initierar en social audit på en fabrik använder vi normalt oss av SA8000 som är en fabrikscertifiering som fokuserar på medarbetarna och arbetsförhållandena på företaget och hos dess leverantörer. Kärnan i standarden är uppfattningen att arbetsplatser ska ledas på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter tillgodoses och att ledningen är beredd att stå för detta och ta sitt ansvar. SA 8000 är uppbyggd i linje med de välkända standarderna ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitetsoch miljöledningssystem.

Näringslivets producentansvar
Det producentansvar som regeringen infört (sedan 1994) för förpackningar och tidningar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar och att producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning. Vi, liksom övriga enskilda företag, som är anslutna till REPA, fullgör vårt producentansvar genom att betala förpackningsavgifter. Dessa avgifter finansierar sedan hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning. 

 

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet 
Måndag-Fredag: 08.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

»  Kundtjänst
» Villkor & frakter 
» info@blackhill.se

Kontakta oss / Information

Backegårdsvägen 1 | 459 30 Ljungskile 
Organisationsnummer: 556472-4325
Telefon: 0522-290 60
Mail:  info@blackhill.se

Följ oss

Följ oss gärna på våra sociala medier

Black Hill FacebookBlack Hill Instagram

» Om cookies |  » Sitemap  |   © Black Hill