Hem / Miljö & CSR

Black Hill, miljö och CSR

Kvalitet
Black Hill är ett varumärke med höga kvalitetskrav och finns i produktsegmenten väskor, ryggsäckar, kepsar och mössor. Vi på Black Hill har gediget kunnande, känsla för detaljer, stor uppfinningsrikedom och ställer alltid användarens behov i centrum vid framtagning av våra produkter. Allt detta borgar för mycket funktionella produkter i genomarbetad design och med mycket hög kvalité.

Vi jobbar intensivt med produktutveckling och samtliga våra produkter är designade av vårt erfarna utvecklingsteam i Sverige. Produkterna tas fram och utvecklas ifrån grunden och testas noggrant i olika former av kvalitets- och miljötester för att klara sitt tänkta syfte på bästa möjliga sätt. Tillsammans med våra leverantörer tillverkar vi produkter med genomtänkta, smarta lösningar som ska fungera som ett bekvämt hjälpmedel som kan förenkla vardagen. En Black Hill-produkt ska användas flitigt och under en lång tid! Black Hill är ett varumärke som står för hög kvalité, lång hållbarhet, med smarta lösningar och välarbetad design! Black Hill Clever Solutions – smarta lösningar helt enkelt!


CSR - Corporate Social Responsibility
På Black Hill ser vi vårt sociala ansvar som en viktig del i vårt arbete. Vi har medvetet valt att arbeta med regioner där det sociala ansvaret ligger på en hög nivå. Det är för oss en fullständig självklarhet att arbetsförhållanden ska vara goda och följa de lokala lagarna, att ersättningar ligger på en korrekt nivå och att otillåtet barnarbete inte förekommer.

Vi arbetar ständigt med att påverka och förbättra arbetsförhållandena, miljön och ersättningsnivåerna för arbetarna i de fabriker vi samarbetar med. Under de senaste åren har det också skett en markant förbättring av löneläget där även arbetarens position och förhållande har förbättrats. Genom vår uppförandekod ställer vi krav på våra leverantörer och ser även samarbetet som en viktig del i att tillsammans kunna hjälpa dem att själva bli bättre i detta arbete.

Vi genomför också regelbundet så kallade Social - och Ethical Audit som är inspektioner av tredjepartsinspektörer på fabrikerna vi jobbar med. Exempel på detta är BSCI och SA8000 (se nästa sida). Vi är även själva på plats i fabrikerna och hos våra leverantörer cirka två gånger om året för att personligen kunna följa utvecklingen, upprätthålla nära och goda samarbeten och se till att våra krav och önskemål följs.


Miljö, Green Line och REACH
Det är viktigt för oss att jobba för en hållbar framtid! Black Hill värnar om miljön och vår framtid.  Vi på Black Hill har lång erfarenhet av import ifrån Asien och fortsätter ständigt med åtgärder för att förbättra miljön, speciellt med fokus på våra leverantörer och deras arbete. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och jobbar hela tiden med att hitta och utveckla metoder i produktion, hantering och tillverkning av material som är bättre för miljön. Vi ligger långt fram gällande miljövänliga material. 

Alla Black Hill-produkter är tillverkade i enlighet med EU-förordningen REACH bilaga XVII, som anger regler för varor. Med GREEN LINE-produkter går vi steget längre och producerar varorna fria från samtliga SVHC (*) - kemikalier som vid produktionstillfället återfinns på den så kallade ”Kandidatlistan” i REACH. Detta innebär att GREEN LINE-produkter är extra skonsamma för miljön. Man skulle kunna jämföra det med att välja krav/ekologisk mjölk istället för vanlig mjölk, alltså ett medvetet val för att värna vår miljö. Väljer du en GREEN LINE-produkt är du också med och värnar lite extra om miljön! Samtliga material till våra GREEN LINE-produkter specialtillverkas och laboratorietestas för att säkerställa att inga otillåtna mängder av SVHC (*)- kemikalier finns i dessa innan de används i produktionen. 

Arbetet för en bättre och mer hållbar livsstil för att säkerställa miljön för våra barn och barnbarn är viktigt för oss och vi jobbar ständigt sida vid sida med forskningen för att kunna göra ännu mer! 

(*) Substances of Very High Concern.

  BSCI
  BSCI (The Business Social Compliance Initiative) är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden. Black Hill väljer företrädesvis att jobba med fabriker som har godkänd BSCI Audit i de fall vi inte själva genomfört t.ex. SA-8000 Audit.


  FTI-Repa
  Det producentansvar som regeringen infört (sedan 1994) för förpackningar och tidningar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar och att producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning. Enskilda företag som ansluter sig till REPA fullgör sitt producentansvar genom att betala förpackningsavgifter. Dessa avgifter finansierar sedan hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.


  GOTS
  Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för ekologiska textilier och omfattar både sociala och miljömässiga krav. Märkningen inkluderar hela produktionsprocessen, ifrån odling och skörd till vävning, färgning och tillverkning av slutprodukten.

  För att bli certifierad krävs det att fibrerna är ekologiskt odlade enligt EU-direktiv. Kontroll och uppföljning av producenter, tillverkare och handlare som arbetar med GOTS-varor sker genom årliga inspektioner (inklusive oannonserade inspektioner).

  Bomull som är certifierad av GOTS kan spåras ända till gården där den har odlats. Genom GOTS märkning, ges en trovärdig försäkran om att det ekologiska plagget verkligen är ekologiskt och att det är ansvarsfullt producerat. Black Hill är certifierad leverantör av GOTS produkter.

   

  Kundtjänst

  Vår kundtjänst har öppet 
  Måndag-Torsdag: 08-17, Fredag: 08-16
  Lunchstängt: 12.30-13.30

  » Kundtjänst
  » Villkor & frakter 
  » info@wsi.se 


  0522-29060

  Kontakta oss / Information

  Backegårdsvägen 1 | 459 30 Ljungskile 
  Organisationsnummer: 556472-4325
  Telefon: 0522-290 60
  Order: order@wsi.se 
  Förfrågan: info@wsi.se

  » Om cookies |  » Sitemap  |   © Black Hill